คณะบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 2ปี เทียบโอน และระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561

คณะบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครในสาขาวิชาดังนี้

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ 086 - 4584362 088 - 6541730 
------------------------------------------------------------------------------
การสมัคร : สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้งในเมือง และ นานม หรือสมัครออนไลน์ที่เว็ปไซต์ http://admission.ksu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม
086-4584365
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน